Milieuzones in Duitsland

Sinds januari 2008 bestaan in diverse Duitse steden milieuzones. Iedereen is verplicht een sticker (Umweltplakette) op zijn auto te hebben die aangeeft onder welke uitstootcategorie de auto valt. Zonder sticker mogen auto’s de milieuzone niet inrijden. Dit geldt ook voor alle buitenlandse voertuigen. Het binnenrijden van een milieuzone zonder sticker wordt beboet met 40,00 €.

In Nederland kan de Duitse milieusticker bij de keuringsinstanties TÜV Nederland en de Dekra online worden besteld. De kosten zijn 17,85 € resp. 12,50 €. De stickers zijn ook bij de Duitse keuringsinstanties zelf te verkrijgen, de auto wordt dan ter plaatse beoordeeld. Houdt u er echter rekening mee dat de uitgiftepunten vaak in het weekend en op feestdagen gesloten zijn. 

De milieuzones in Duitsland worden nog steeds uitgebreid. Meer informatie daarover vindt op de website van het Umweltamtbundesamt.

Milieuzones in Nederland voor vrachtwagens

In sommige steden bestaan milieuzones voor Nederlandse vrachtwagens. Voor buitenlandse vrachtwagens zijn er tot nu toe geen restricties. Men denkt er wel over om in de toekomst ook buitenlandse vrachtwagens erbij te betrekken. Meer informatie vindt u op de website van het Expertise Centrum Milieuzones.