Bezoek de Nederlandse ambassade

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan de Nederlandse ambassade in Berlijn en zo een indruk te krijgen van de bijzondere architectuur van het gebouw.

Raam met glaspanelen

Rondleiding

De rondleiding begint in de foyer van de ambassade met een korte voorlichtingsfilm over het gebouw, waarna u door een medewerker van de ambassade door het gebouw wordt geleid. Gezien de grote belangstelling en de veiligheidseisen die inmiddels voor toegang tot ambassades noodzakelijk zijn, is het niet altijd mogelijk een rondgang door de gehele ambassade aan te bieden. Per rondgang kunnen maximaal 15 personen  worden aangemeld.

Aanmelding

Graag kunt u per mail een verzoek om een rondleiding bij ons indienen. Deze worden alleen op werkdagen en tijdens kantoortijden aangeboden. Wij vragen u dit uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan uw bezoek te doen.

U wordt verzocht de volgende gegevens van alle deelnemers per mail door te geven aan dit adres :

  • naam
  • geboortedatum
  • nationaliteit
  • nummer paspoort of geldig identiteitsbewijs
  • gewenste datum bezoek
  • gewenst tijdstip bezoek
  • telefoonnummer waarop u in Berlijn te bereiken bent

Binnen uiterlijk 2 werkdagen krijgt u bericht of uw bezoek doorgang kan vinden op de gewenste datum. Er vinden in de foyer van de ambassade regelmatig activiteiten plaats, waardoor het op bepaalde dagen niet mogelijk is om een rondleiding te geven.