Verklaring over de burgerlijke staat in de Dominicaanse Republiek

Heeft u in de Dominicaanse Republiek een verklaring van burgerlijke staat nodig? Dan kunt u zich wenden tot de Junta Cental Electoral. Hier kunt u een afschrift van de huwelijksakte of echtscheidingsvonnis opvragen. Een notaris moet een ongehuwdverklaring opmaken.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Vraagt een overheidsinstantie om een verklaring omtrent de burgerlijke staat? U kunt die krijgen op vertoon van het originele en gelegaliseerde afschrift de huwelijksakte, het echtscheidingsvonnis of de ongehuwdverklaring. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Voor de aanvraag moet u naast de eerder genoemde documenten ook kopieën van de volgende documenten aanleveren:

 • Indien van toepassing geldig verblijfsvergunning en Dominicaanse identiteitskaart.
 • Een adres en bewijs van woonplaatsregistratie.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?

Stuur ons een e-mail via het contactformulier.