Verklaring over de burgerlijke staat in de Dominicaanse Republiek

Indien u een verklaring omtrent de burgerlijke staat uit de Dominicaanse Republiek nodig hebt, dan kunt u zich wenden tot de Junta Cental Electoral. Hier kunt u een afschrift van de huwelijksakte of echtscheidingsvonnis opvragen. Een ongehuwd verklaring dient u door een notaris te laten opmaken “declaración jurada de solteria”.

Voor gebruik in Nederland: als een Nederlandse overheidsinstantie u vraagt om een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven door de ambassade, dan kunt u die verkrijgen op vertoon van de originele en gelegaliseerde afschrift van Dominicaanse en/of buitenlandse huwelijksakte, echtscheidingsvonnis of ongehuwd verklaring; deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor de aanvraag moet u voorts kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • Een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland, waaruit blijkt dat betrokkene ongehuwd uit Nederland is vertrokken.
  • Een geldig Nederlands paspoort.
  • Indien van toepassing geldig verblijfsvergunning en Dominicaanse identiteitskaart.
  • Een adres en bewijs van woonplaatsregistratie.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?

Stuur ons een e-mail via het contactformulier.