Langdurige zorg buiten Nederland (Wlz)

Heeft u door (chronische) ziekte of een beperking de hele dag zorg of begeleiding nodig? Dan kunt u mogelijk zorg krijgen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Of u ook buiten Nederland verzekerd bent voor de Wlz, hangt af van uw situatie.

OPZOEKEN