Geboorte aangeven in Denemarken

Wanneer uw kind in Denemarken wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Denemarken of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Een Nederlands kind dat in Denemarken wordt geboren wordt in het Deense bevolkingsregister geregistreerd. In Denemarken doet de verloskundige of de arts aangifte van de geboorte en wordt hiermee het kind in het bevolkingsregister in Denemarken geregistreerd. Aangifte doen bij de ambassade is niet nodig. Let er op dat deze de juiste (achter)namen van de ouders opgeeft.

Als u niet getrouwd bent kan de vader bij de geboorte het kind erkennen door het invullen van een formulier. Hiermee verkrijgt de vader meteen ook het wettelijk gezag over het kind.

Na een aantal dagen tot een week krijgt u een formulier thuisgestuurd waarmee u de namen van uw kind kunt opgeven. In Denemarken heeft u hiervoor de tijd tot zes maanden na de geboorte. Dit formulier stuurt u terug naar het bevolkingsregister. U ontvangt daarna de geboorteakte per post thuis. Controleer de gegevens op de geboorteakte goed.

Meer informatie op: borger.dk

Een kind kan in Denemarken de achternaam van de vader of de achternaam van de moeder krijgen. Ook kan het kind beide achternamen krijgen, verbonden door een streepje, bijv. Jansen-Meijer.

Een andere mogelijkheid is het kind de achternaam van één van de ouders als ‘mellemnavn’ (tussennaam) te geven. Op het Nederlandse paspoort wordt deze naam als laatste achter de voornaam geschreven.

U kunt de geboorteakte van het kind ook in Nederland laten inschrijven, maar dat is niet verplicht. Voordat de akte in Nederland kan worden ingeschreven dient de akte gelegaliseerd te worden. Deze legalisatie wordt gedaan door middel van een Apostille stempel, dat wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Denemarken (zie: www.um.dk)

U kunt voor het inschrijven van buitenlandse aktes contact opnemen met:

Gemeente Den Haag Dienst Burgerzaken
Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag