Landbouw in Cuba

De landbouwraad en zijn medewerkers zijn sterk verbonden met de afdeling Handel en Economie. Ze verstrekken specifieke sectorinformatie aan het bedrijfsleven en streven ernaar om de handel van landbouwproducten, voedingsmiddelen en diensten (kennisoverdracht, onderzoek) te bevorderen, evenals investeringen van de Nederlandse agribusiness bedrijven in Cuba te stimuleren.

Onze Landbouwraad in Mexico is op Cuba geaccrediteerd. De Nederlandse agrarische sector staat hoog aangeschreven in Cuba: kwalitatief hoogwaardig, innovatief, soms tegen een hogere prijs maar met een hoger rendement.

De Landbouwraad en zijn medewerkers zijn er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

De volgende gebieden voornamelijk van belang:

  • Tuinbouwsector
  • Dierlijke sectoren
  • Veterinaire/fytosanitaire aangelegenheden

Voor meer informatie, kijk op ‘Agroberichten buitenland’ 
Agroberichten Cuba

Indien gewenst kunt u ook een email sturen naar: mex-lnv@minbuza.nl

Volg ons op Twitter @AgriMexico