Verklaring van woonplaats in Cuba

Als u in Cuba woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Havanna kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

  • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
  • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
  • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
    • een Nederlands paspoort
    • een Nederlandse id-kaart
    • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor verklaring aanvragen

Maak via het online afsprakensysteem een afspraak.

Ophalen documenten (zonder afspraak).
Maandag, woensdag en vrijdag:
8.30 - 9.30 uur.

Betaling

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?

Stuur ons een e-mail via het contactformulier.