Consulaire tarieven in Cuba

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Het is belangrijk om het exacte bedrag te betalen, anders wordt uw aanvraag niet geaccepteerd.

Bij de Nederlandse ambassade in Havana kunt u alleen contant betalen in Amerikaanse dollar (USD). Visa en MasterCard worden ook geaccepteerd.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven vanaf 1 augustus 2021

 Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR USD
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 142,60 168,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 124,40 147,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 142,60 168,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años 124,40 147,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 141,50 167,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 108,65 128,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 50,85 60,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 70,00

Visados

EUR

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 40,00 47,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 80,00 94,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 41,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño, niños menores de edad de 6 a 11 años 40,00 47,00
Caribisch visum / Visado caribeño 80,00 94,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia

-- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 196,00 231,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 335,00 395,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 22,00 26,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 925,00 1.093,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.181,00 1.395,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 688,00 813,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 945,00 1.117,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 137,00 161,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 413,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR USD
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 35,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 31,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 31,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 31,00