Nederlandse watergezant bezoekt Cuba

Watergezant van de Nederlandse overheid Henk Ovink zal van 19 tot 20 juli in Havana zijn om kennis uit te wisselen met Cubaanse autoriteiten over kustbescherming en watermanagement. Henk Ovink reist de hele wereld over om bewustwording te creëren over water in relatie tot de grote kwesties van deze tijd, zoals klimaatverandering. Zijn doel is onder anderen het bewerkstelligen van internationale samenwerking tussen kennisinstituten, overheden, de privésector en NGOs.

Tegelijkertijd is een Disaster Risk Reduction expertteam aanwezig, ondersteund door het RVO. Nederlandse instituten die op hoog niveau werken aan creatieve oplossingen en ontwerpen voor kustbescherming zullen samen met Cubaanse specialisten tussen 16 en 23 juli verschillende aanpakken bespreken en expertise uitwisselen.

Cuba, als grootste eiland in de Caribische regio, is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering en wil zich daar op voorbereiden. Daarnaast is het nog herstellende van de schade veroorzaakt door de orkaan Irma in 2017. Een goed moment dus om een volgende stap te zetten in de samenwerking op water management en kustbescherming met de genoemde bezoeken. Er zijn al een aantal Nederlandse bedrijven actief op Cuba in de water/maritieme/logistieke sector. Met deze missie kunnen we de Nederlandse expertise van bedrijven, academische- en overheidsinstellingen en de opgedane ervaringen in de Caribische delen van het Koninkrijk, delen met Cubaanse ministers en experts.