Legaliseren van documenten uit de Cookeilanden voor gebruik in Nederland

Laat uw Cookeilandse document legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Immigratie van de Cookeilanden. Dit gebeurt met een stempel of sticker, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen die 1 of meer Cookeilandse documenten wil gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren met een apostille. Dat is een soort sticker of stempel. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de autoriteiten (High Commission) van de Cookeilanden waar u dit document kunt opvragen. E-mail: offices.justice@cookislands.gov.ck.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Cookeilandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Immigratie. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze website is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en/of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.