Verklaring over een voorgenomen huwelijk in de Democratische Republiek Congo

Wilt u als Nederlander trouwen in de Democratische Republiek Congo? Dan kan de ambassade Kinshasa een verklaring voor een voorgenomen huwelijk opstellen.

Welke documenten moet u meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Uw niet-Nederlandse partner moet een afschrift van een echtscheidingsakte mee brengen als hij of zij eerder getrouwd was.

Procedure voor verklaringen aanvragen

U kunt tijdens openingstijden van onze consulaire afdeling langskomen om uw aanvraag in te dienen:
Maandag en woensdag 09.00-12.00 uur.

Of stuur een e-mail.

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.