Consulaire tarieven in de Democratische Republiek Congo

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De kosten voor de genoemde dienstverlening moeten in contant en in US dollars worden betaald. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 april 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR  US Dollars  
Paspoort meerderjarige / passeport adulte 142,60 167,00
Paspoort minderjarige / passeport < 18 ans 124,40 146,00
Zakenpaspoort / passeport business 142,60 167,00
Zakenpaspoort minderjarige / passeport business < 18 ans 124,40 146,00
ID-kaart meerderjarige / carte d'identité adulte 135,85 160,00
ID-kaart minderjarige / carte d'identité < 18 ans 103,00 121,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence 50,85 59,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00 70,00

Visa

EUR

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 40,00 47,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 80,00 94,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00 41,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes (max 30 jours) enfants 6 - 11 ans 40,00 47,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes (max 30 jours) 80,00 94,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 196,00 230,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 335,00 394,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 22,00 25,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 925,00 1.089,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.181,00 1.391,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 688,00 810,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 945,00 1.113,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 137,00 161,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00 412,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR USD
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00 35,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25 30,00
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25 30,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document 26,25 30,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document 103,00 121,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/appostiller un document 131,00 154,00