Consulaire tarieven in de Democratische Republiek Congo

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De kosten voor genoemde dienstverlening moeten in contanten in US dollars worden betaald. 

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 136,16
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 118,76
Zakenpaspoort / Passeport business 136,16
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 123,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 96,12
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence 48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 35,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 60,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 35,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25
Legalisatie document / Légalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / apostilleren document / Assistance in requesting and legalising / afflixing an appostille on a document 131,00