Legaliseren van documenten uit de Democratische Republiek Congo voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Democratische Republiek Congo gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Democratische Republiek Congo (DRC).

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (officier de l’état civil). Nederland accepteert alleen afschriften van akten of exacte kopieën van de burgerlijke stand. Een uittreksel (extrait) of verklaring (attestation) is in Nederland niet geschikt als bewijs.

Afschrift van een geboorteakte

(copie conforme / copie intégrale d’acte de naissance)

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw woonplaats of in de plaats van geboorte.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats waar u woont.

Afschrift van een huwelijksakte

(copie conforme / copie intégrale d’acte de mariage)

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats waar u trouwde of waar u woont.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(copie conforme / copie intégrale d’acte de divorce)

Dit afschrift vraagt u op bij de rechtbank (tribunal de Paix) in de provincie waar u woont.

Afschrift van een overlijdensakte

(copie conforme / copie intégrale d’acte de decès)

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in het district waar de persoon is overleden.

Te late aangifte van geboorte of huwelijk

In de DRC heeft u 90 dagen de tijd om aangifte te doen. Is de geboorte of het huwelijk pas later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. U kreeg dan een zogeheten tardieve akte met meerdere documenten. Daarbij maakt het uit of deze late aangifte voor of na 1 augustus 1987 gebeurde.

Tardieve akte vóór 1 augustus 1987

Deze acte bestaat uit de volgende documenten:

 • De ‘acte de notoriété supplétif à un acte de naissance/mariage/décès’.
 • De bevestiging door de rechter van de bovengenoemde akte (ordonnance d'homologation).
 • De akte van de burgerlijke stand die is afgegeven op basis van de twee bovengenoemde documenten.

Tardieve akte van na 1 augustus 1987

Deze acte bestaat uit de volgende documenten:

 • Het ‘jugement supplétif’ afgegeven door de rechter.
 • De akte van de burgerlijke stand die is afgegeven op basis van het jugement supplétif.

Waar laat u uw document legaliseren?

Waar u uw document laat legaliseren, is afhankelijk van de herkomst van het document.

Akten uit één van de 24 deelgemeenten van Kinshasa

U laat deze eerst legaliseren door de notaris van Kinshasa. Daarna door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Akten van buiten de 24 deelgemeenten van Kinshasa

U laat deze eerst legaliseren door het Congolese ministerie van Justitie. Daarna door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Consulaire verklaringen van het Congolese consulaat-generaal in Antwerpen

U laat een consulaire verklaring die is afgegeven door het Congolese consulaat in Antwerpen legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag.

De Nederlandse ambassade in Kinshasa legaliseert geen documenten uit de Democratische Republiek Congo.

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.