Werken in Congo-Brazzaville

Inschrijving bij de Caisse nationale de Sécurité Sociale is verplicht.Het fiscale jaar in Congo loopt vanaf maart. De olie- en dienstensector hebben veel potentie. Ook de bossector biedt veel kansen. Sinds 2001 zijn de regels van de OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires of Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa) van kracht.