Topsectoren en Colombia

De topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven en onderzoekscentra werken samen op het gebied van kennis en innovatie, internationalisering, human capital en het verminderen van regeldruk om de Nederlandse concurrentiepositie steeds sterker te maken. Nederland focust zich in Colombia op de volgende topsectoren.