Consulaire tarieven in Colombia

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt betalen met uw credit card of contant in Colombiaanse pesos (COP).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven per 1 februari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR COP
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 142,60 625.000
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 124,40 545.000
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 142,60 625.000
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años 124,40 545.000
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 135,85 595.000
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 103,00 451.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 50,85 223.000
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 263.000

Visados

EUR

 COP 

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad de 6 a 11 años 40,00 175.000
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 80,00 350.000
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 153.000
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño menores de edad de 6 a 11 años 40,00 175.000
Caribisch visum / Visado caribeño (max 30 días) 80,00 350.000
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR COP
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 196,00 859.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 335,00 1.469.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 22,00 96.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 925,00 4.057.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.181,00 5.179.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 688,00 3.017.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 945,00 4.144.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 137,00 600.000
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 1.535.000
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR COP
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 131.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 115.000
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR COP
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 131.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 115.000
Legalisaties / Legalizaciones EUR COP
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 115.000
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 115.000
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 451.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 574.000