Legaliseren van documenten uit Colombia voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Colombia gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Colombia. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een huwelijksakte (copia del folio del registro civil de matrimonio)
 • afschrift van een overlijdensakte (copia del folio del registro civil de defunción)

Deze documenten vraagt u aan bij de notaris die het huwelijk of overlijden registreerde.

Afschrift van een geboorteakte

(copia del folio del registro civil de nacimiento)

Dit document vraagt u aan bij het register (registraduría nacional de la Nación of nacional del estado civil) in de geboorteplaats of bij de notaris die de geboorte registreerde.

Verklaring van ongehuwd zijn

(declaración de solteria)

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de notaris. Een recent uittreksel uit het geboorteregister, met vermelding van uw burgerlijke staat, is ook geldig.

Bent u al in Nederland? Dan vraagt u de verklaring op bij het Colombiaanse consulaat-generaal in Amsterdam. Voorwaarde is dat u de Colombiaanse nationaliteit hebt. De consul bevestigt uw handtekening. U moet de verklaring laten legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Afschrift van een echtscheidingsakte (na 1992)

(copia del folio del registro civil de divorcio)

Dit document vraagt u op bij de notaris die de scheiding registreerde.

Nietig verklaring van een kerkelijk huwelijk

Dit afschrift (copia del folio) vraagt u op bij de kerkelijke rechtbank (Tribunal Eclesiastico).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U vraagt de apostille online aan bij het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Colombiaanse consulaat-generaal in Amsterdam

U laat een document dat is afgegeven door het Colombiaanse consulaat-generaal legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Colombiaanse Consulaat in Oranjestad-Aruba of Willemstad-Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door een van deze consulaten legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad of door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.