Tips & adviezen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om zaken te doen in China? Het econmisch netwerk van de Nederlandse overheid in China staat voor u klaar. Met onze verschillende diensten helpen we ondernemers op weg. Of het nu gaat om culturele verschillen of ervaringen rond aanbestedingen. Het economisch netwerk is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en voorziet u graag van advies over zakendoen in China.

Culturele verschillen

Er zijn veel factoren van invloed wanneer u zaken wilt doen in China. Zo is het erg belangrijk dat u rekening houdt met culturele verschillen. Het economisch netwerk kan u adviseren over de culturele verschillen bij zakendoen in China, zoals het belang van lokale relaties of het uitwisselen van naamkaartjes. Er zijn veel instanties die u hierbij op weg helpen, bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de lokale Kamer van Koophandel.

Meer lezen over culturele verschillen.

Aanbestedingen

De markt voor aanbestedingen in China is enorm, maar voor veel buitenlandse bedrijven is het nog steeds lastig om voet tussen de deur te krijgen in deze markt. Dit geldt ook voor Nederlandse bedrijven. De toegang tot deze markt wordt moeilijk gemaakt door onder andere wetten en beleidsregels die voorkeur geven aan nationale producten en diensten. Samenwerken met lokale partners kan helpen om in aanmerking te komen voor projecten.

Meer lezen over aanbestedingen.

Oplichtingspraktijken

China is een land van mogelijkheden, maar dat heeft ook een keerzijde. Zorg dat u voorbereid bent en op de hoogte bent van bekende oplichtingspraktijken. Voorbeelden daarvan zijn ongeregistreerde of frauduleuze bedrijven, een wederpartij die weigert te betalen, schendingen van intellectueel eigendom en het hacken van emailaccounts. Daarnaast bieden we een stappenplan voor organisaties die slachtoffer zijn geworden van oplichting.

Meer lezen over oplichtingspraktijken.

Douaneprocedures

Douaneprocedures verlopen in China anders dan in Nederland. Ook de samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen belast met grenscontrole is anders. Houd rekening met langere afhandelingstermijnen dan u in Nederland gewend bent. Laat u begeleiden en adviseren door een in China erkende douane-agent die over de juiste autorisaties en licenties beschikt. Exporteert u voor de eerste keer? Het netwerk kan u hierover adviseren. 

Meer lezen over douaneprocedures.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor de Chinese overheid is duurzame economische groei een belangrijk thema. De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in China is de afgelopen jaren dan ook toegenomen. Er is nieuwe wet- en regelgeving aangenomen op gebieden die relevant zijn voor MVO, zoals arbeidsrecht, milieubescherming en sociale voorzieningen. Chinese brancheorganisaties publiceren richtlijnen die bedrijven aan moeten zetten hun handelswijzen aan te passen.

Meer lezen over MVO.

Sociale verzekeringswet

Nederland heeft in 2016 met China een bilateraal sociale zekerheidsverdrag gesloten. Bilaterale sociale zekerheidsverdragen zijn een onderdeel van de internationale afspraken die Nederland als kleine open economie maakt met landen wereldwijd. Voormalig Minister Asscher van Sociale Zaken heeft in september 2016 een sociale zekerheidsverdrag getekend met zijn Chinese collega, Yin Weimin. Daarin is afgesproken dat Nederlandse bedrijven geen dubbele sociale premies meer hoeven te betalen voor expats in China. Het verdrag trad in werking op 1 september 2017.

Wilt u meer weten over de inhoud en specifieke regels omtrent het verdrag en sociale zekerheid in China? Kijkt u dan op de overheidswebsite aangaande internationale sociale zekerheid of lees hier de exacte verdragstekst.