Stel uw vraag over ondernemen in China

De Nederlandse ambassade, consulaten en handelskantoren in China zijn er voor elke ondernemer. Heeft u een vraag over ondernemen in China? Wilt u naar China exporteren of heeft u plannen om daar een vestiging te openen? Het Nederlandse ambassadenetwerk staat u bij met advies en het leggen van contacten.

Stel uw vraag over ondernemen in China

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna de gegevens worden vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

In het kader van economische diplomatie en handelsbevordering slaan wij uw contact gegevens op. Wij doen dit zodat wij u in de toekomst kunnen helpen door het signaleren van belangrijke kansen in het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld door evenementen, missies of seminars aan u bekend te maken. Die gaan over landen of regio's en sectoren waarvan u heeft aangegeven dat er interesse is. Verschillende (semi) overheidspartijen werken in het kader van economische diplomatie gezamenlijk aan het versterken van handelsbevordering voor Nederlandse bedrijfsleven en instellingen. Naast de Rijksoverheid [1] zijn dat diverse publieke uitvoeringsorganisaties: Amsterdam in Business [2], Brabantse Ontwikkelings Maatschappij [3], Brainport Development [4], Economic Board Utrecht [5], lnnovationQuarter [6], OostNL [7] en Rotterdam Partners [8].

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *