Kansen voor ondernemers in China

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in China? Het Nederlands economisch netwerk houdt de lokale markt in de gaten.

In 2011 wees de Nederlandse overheid negen topsectoren aan  waarbinnen Nederland in internationaal opzicht uitblinkt in kennis, ontwikkeling en innovatie. Het Nederlands economisch netwerk in China heeft deze topsectoren aangevuld en onderverdeeld in sector- en regiospecifieke informatie. Deze sectoren zijn sterk in opkomst in China en bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Chinese economie is continu in beweging. Sectorinformatie wordt geregeld aan de actualiteit getoetst en nieuwe kansen doen zich voor. Mocht u met vragen zitten die zich niet op deze manier laten beantwoorden, overweegt u dan een adviesgesprek bij RVO.nl of één van de andere producten en diensten van het economisch netwerk China.

Kom meer te weten over de ontwikkeling van deze sectoren in China, vind uit waar deze sectoren regionaal geconcentreerd zijn en neem direct contact op met een expert in deze sectoren of regio's.

  • Agrifood
  • Tuinbouw
  • Hightech
  • Energie
  • Water
  • Life Sciences
  • Creatieve Industrie
  • Scheepsbouw, Zee- en Vrachtvervoer