Ontmoet het netwerk

Op deze pagina vindt u een overzicht met de belangrijkste contactgegevens van de posten en afdelingen van het Nederlands economisch netwerk in China. Het netwerk bestaat uit de economische afdelingen van de ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Chongqing, Guangzhou, Shanghai en Hong Kong, en de Netherlands Business Support Offices in Chengdu, Dalian, Jinan, Nanjing, Qingdao en Wuhan.

Economische afdeling Peking

Contactgegevens

T: +86 108 532 02 05

Naam en e-mail Functie
Elske Smith Hoofd economisch netwerk China
Mariëlle van der Linden Coördinator NBSO-netwerk China
Wouter Verhey Landbouwraad, bureauhoofd China, Hongkong en Mongolië
Taake Manning Technisch-Wetenschappelijke Raad
Anne te Velde Infrastructuur- en Milieuraad

Economische afdeling Shanghai

Contactgegevens

T: +86 212 208 72 88

Naam en e-mail Functie

Onny Jalink

Hoofd economische afdeling

Nick Hong

Landbouwassistent

David Bekkers, Anouk van der Steen, Bart van Hezewijk

Innovatieadviseurs

Economische afdeling Guangzhou

Contactgegevens

T: +86 203 813 22 00

Naam en e-mail Functie

Rob Berris

Hoofd economische afdeling

Economische afdeling Chongqing

Contactgegevens

T: +86 236 399 70 00

Naam en e-mail Functie
Bertrille Snoeijer Plv. CdP
Dean Chen Plv. hoofd economische afdeling
Hu Xizhe / Sietse Landbouwassistent

Economische afdeling Hong Kong

Contactgegevens

T: +85 225 999 200

Naam en e-mail Functie

Rogier Hekking

Hoofd economische afdeling

Robbie Wang

Landbouwassistent

NBSO Chengdu

Contactgegevens

T: +86 288 692 30 61

Naam en e-mail Functie
William van Tongeren Chief representative

NBSO Dalian

Contactgegevens

T: +86 411 398 699 98

Naam en e-mail Functie
Carolina de Velde Chief representative

NBSO Jinan

Contactgegevens

T: +86 531 860 651 38

Naam en e-mail Functie
Ming Eikelenboom Chief representative

NBSO Nanjing

Contactgegevens

T: +86 258 470 37 07

Naam en e-mail Functie
Richard van Ostende Chief representative

NBSO Qingdao

Contactgegevens

T: +86 532 667 775 15

Naam en e-mail Functie
Ming Eikelenboom Chief representative

NBSO Wuhan

Contactgegevens

T: +86 278 576 65 11

Naam en e-mail Functie
Fons Lamboo Chief representative