Consulaire tarieven in China

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in China kunt u contant in lokale valuta betalen, met een Nederlandse bankkaart of met een internationale creditcard. Bij de ambassade in Peking kunt u ook betalen met een lokale bankpas met het Unionpay logo.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven per 1 februari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CNY
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 1.110,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 970,00
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 1.110,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 970,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 1.060,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 800,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document       50,85 395,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 465,00

Visa

EUR    

CNY

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 310,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 625,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 270,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 310,00
Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30  days) 80,00 625,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CNY
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 1.530,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 335,00 2.615,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 170,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 7.225,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.181,00 9.225,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 5.375,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 945,00 7.380,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 1.070,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 2.730,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR CNY
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 230,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 205,00
Legalisaties / Legalisations EUR CNY
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 205,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 205,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 800,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 1.020,00