Consulaire tarieven in China

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in China kunt u contant in lokale valuta betalen, met een Nederlandse bankkaart of met een internationale creditcard. Bij de ambassade in Peking kunt u ook betalen met een lokale bankpas met het Unionpay logo.

Tarieven vanaf 01 april 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CNY
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16 1.030,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76 895,00
Zakenpaspoort / Business passport 136,16 1.030,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00 930,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12 725,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document       48,55 365,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 450,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CNY
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00 1.415,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00 2.415,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 155,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00 6.670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00 8.515,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00 4.960,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00 6.810,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00 980,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 2.650,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR CNY
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 225,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 195,00
Legalisaties / Legalisations EUR CNY
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 195,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 195,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 780,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 990,00