Intellectueel eigendomsrecht

China neemt in toenemende mate effectieve maatregelen om bescherming van intellectueel eigendom te verbeteren. Toch zou bescherming ervan prioriteit moeten zijn bij het overwegen van het betreden van de Chinese markt. Vooral omdat het Chinese juridische systeem voor de registratie, bescherming, rechtsgang en implementatie van Intellectual Property Rights (IPR) wezenlijk verschilt van veel Westerse systemen. Win daarom juridisch advies in.

In China zelf registreren én als eerste

Je intellectuele eigendom is niet beschermd, zolang je octrooi/eigendom niet geregistreerd staat bij de relevante Chinese autoriteiten. Intellectueel eigendomsrecht is territoriaal, wat betekent dat het alleen in te roepen is mits gerechtigd lokaal geregistreerd. Mainland China hanteert een first-to-file-systeem voor intellectueel eigendom. Dit betekent dat de eerste entiteit die rechten registreert de IP-rechten heeft, ongeacht de oorspronkelijke uitvinder.

Registreren vóór bekendmaken

Het is van belang om je intellectueel eigendom in China te registreren voordat het publiekelijk bekend is gemaakt waar dan ook ter wereld (via advertenties, beurzen of verkoop). Mocht je dit nalaten te doen, dan is registratie in China niet toegestaan (in lijn met de Parijse Conventie zijn enkele uitzonderingen mogelijk voor design-octrooien binnen een periode van 6 maanden en voor invention-octrooien en zogenoemde utility models binnen een periode van 12 maanden).

Het uniek Chinese utility model-octrooi

In aanvulling op beide soorten octrooien kent China het zogenoemde utility model-octrooi (UM). Dit octrooi, waarvoor Nederland geen vergelijkbaar model kent, stelt lagere uitvindingsvereisten. Het UM-octrooi is toepasbaar op nieuwe technische oplossingen voor de vorm of de structuur van een product, of de combinatie daarvan, en die bedoeld zijn voor het praktisch gebruik van het product. Het UM-octrooi is goedkoper en sneller te verkrijgen, vanwege het eenvoudiger onderzoek. Het is toegestaan om tegelijkertijd een aanvraag in te dienen voor zowel een UM-octrooi als een invention-octrooi. Zodra het invention-octrooi is toegekend, komt het UM-octrooi te vervallen.

Ook registreren als je produceert in China

Ook wanneer je alleen produceert in China is het aan te raden om je handelsmerk te registreren, omdat de kwetsbaarheid voor schending van intellectueel eigendom zonder registratie groter is.

Registratie handelsmerk óók in het Chinees

Het is ook van belang om, naast registratie van je originele handelsmerk, een variant in de Chinese taal als handelsmerk te registreren.

Bad faith trademarks

Bad faith trademark-registraties hebben effect op zowel multinationals als mkb-ondernemingen, vanwege China’s gebrek aan een gebruikersvereiste om de aanvraag van een handelsmerk te registreren.

Separate registratie in Hongkong, Macau en Taiwan

Hong Kong, Macau en Taiwan hebben andere juridische systemen dan Mainland China en vereisen daarom separate IP-registratie.

Geen juridische entiteit, dan via lokale octrooiagent

Buitenlandse aanvragers zonder juridische aanwezigheid in China moeten via een lokale octrooiagent een aanvraag indienen.

Copyrights

In theorie is registratie van copyrights in China niet noodzakelijk omdat copyrights automatisch beschermd zijn, toch wordt registratie sterk aangeraden om eventuele geschillen te voorkomen.

China IPR SME Helpdesk

In de China IPR SME Helpdesk van de Europese Commissie is meer uitgebreide informatie te vinden. Je kunt ook altijd contact zoeken met het consulaat-generaal in Shanghai voor meer informatie en voor bijvoorbeeld een lijst met juridische experts.

Disclaimer

Dit Playbook (inclusief deze pagina over bescherming van intellectueel eigendom) moet niet worden gezien als juridisch advies, maar enkel als handleiding. Bedrijven wordt geadviseerd om passend juridisch advies in te winnen. Lezers dienen zich ervan bewust te zijn dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de volledige accuraatheid van de informatie in bovenstaande tekst niet kan garanderen.