Afdeling landbouw

Het ministerie van Economische Zaken is met vier landbouwafdelingen vertegenwoordigd in China: Op de ambassade in Peking en de consulaten-generaal in Chongqing, Shanghai en Hongkong.

De landbouwvertegenwoordigingen houden zich onder andere bezig met de volgende activiteiten:

  • Informatie verstrekken over het beleid, programma’s en activiteiten van het ministerie van Economische Zaken.
  • De lokale agribusiness en organisaties voorzien van adequate, actuele en accurate informatie over de Nederlandse landbouwpraktijk, procedures, handelscontacten, wetgeving en producten of onderzoek.
  • Nederlandse ondernemers en organisaties ondersteunen in het aangaan van nieuwe contacten of in de opbouw van netwerken door het aanleveren van relevante informatie.
  • De afzet bevorderen van Nederlandse landbouwtechnologie en -producten, inclusief voedingsmiddelen, o.a. door het organiseren van beurzen, seminars en missies.
  • Contacten onderhouden met Chinese ministeries en andere instanties op het gebied van land- en tuinbouw, dierziektenbestrijding, plattelandsontwikkeling en biodiversiteit.

Contact

Tel: +861085320260
Fax: +861085320303
E-mail: PEK-LNV@minbuza.nl

Peking

Naam en e-mail Functie
Wouter Verhey Landbouwraad, bureauhoofd China, Hongkong en Mongolië
Henk Stigter Landbouwraad, veterinaire en fytosanitaire zaken
Eva Harmsen Office manager afdeling landbouw en afdeling economische zaken
Pan Mengyao Office manager, financiën en evenementen, landbouwassistent zuivelsector
Yan Su Landbouwassistent markttoegang en -ontwikkeling dierlijke producten
Zhang Qiuli / Lily Landbouwassistent markttoegang en -ontwikkeling plantaardige producten

Chongqing

Naam en e-mail Functie
Hu Xizhe / Sietse Landbouwassistent

Shanghai

Naam en e-mail Functie
Nick Hong Landbouwassistent

Hongkong

Naam en e-mail Functie

Robbie Wang

Landbouwassistent