U gaat exporteren naar Chili

Wilt u uw product exporteren naar Chili? U krijgt bijvoorbeeld te maken met exportdocumenten.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

EU-Chili Associatieverdrag

Het EU- Chili Associatieverdrag bevat een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Chili. Als gevolg van deze overeenkomst hebben Nederlandse producten tarief-vrije toegang tot de Chileense markt en vice versa. Het verdrag voorziet ook in het wegnemen van een aantal andere handelsbelemmeringen, zoals de aanscherping van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en maatregelen die de handel in diensten en directe investeringen vereenvoudigen. U kunt meer informatie over dit associatieverdrag vinden op de website van de Europese Comissie.

Douane

De Chileense douane (Aduanas de Chile) is de overheidsdient verantwoordelijk voor de handhaving van de douanewetgeving in Chili. U kunt de website van Aduanas de Chile raadplegen voor meer informatie.

Landbouw-en Veeteeltdienst (SAG)

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) is de Chileense landbouw-en veeteeltdienst. SAG is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de Chileense landbouw, bosbouw, en vee-industrie door de bescherming en verbetering van plant- en diergezondheid. Grenscontroles zijn in het leven geroepen om de insleep van ziekten of plagen uit andere landen te voorkomen.
SAG neemt deel aan het certificeren van de gezondheid van dierlijke of plantaardige exportproducten. Deze certificering is internationaal erkend als een afspiegeling van de regels en normen die de wereldhandel reguleert. Overeenkomsten worden ondertekend met andere landen om deze erkenning te verkrijgen. Voor meer informatie kan u de website van het SAG raadplegen.