Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Chili

Doet u zaken in Chili? Dan heeft u te maken met richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid heeft met 13 sectoren afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze staan in de OESO-richtlijnen.

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen bieden bedrijven handvatten bij het omgaan met bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Werken volgens de OESO-richtlijnen vermindert risico’s en maakt uw onderneming transparanter. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen.

Op Oesorichtlijnen.nl leest u wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen. En hoe u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Richtlijnen en hulpmiddelen

Een overzicht van richtlijnen en hulpmiddelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt u op de site van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u mvo gemakkelijker toepassen in uw bedrijf.

Risicochecker

Tijdens internationaal zakendoen krijgt u bijvoorbeeld te maken met thema’s als arbeidsnormen, duurzaamheid, mensenrechten en corruptie.

Op de MVO Risicochecker kunt u nagaan of u deze risico’s tegenkomt bij uw activiteiten en leest u hoe u hiermee om kunt gaan. Op een interactieve Wereldkaart ziet u in één oogopslag welke risico’s bij mvo er per land zijn.

Landeninformatie

Bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) vindt u informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende landen. De ambassade in het land waar u zakendoet kan u verder informeren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in dit land of gebied

Netwerk Global Compact Chile

Het Chileens netwerk van het Verenigde Naties Global Compact (Pacto Global Chile) is het landelijk netwerk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Chili. Op de website van Pacto Global Chile kunt u meer informatie terugvinden.

Nationaal Actieplan Business & Human Rights

De Verenigde Naties richtlijnen over business & human rights is ontwikkeld als een gids die lidstaten begeleidt bij hun inspanningen om mensenrechten te beschermen en voor het bedrijfsleven om deze rechten te respecteren. Chili erkent deze richtlijnen als een fundamenteel onderdeel voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Chili bevordert momenteel de nationale implementatie van deze beginselen op regionaal niveau door een nationaal business & human rights actieplan te ontwikkelen. U treft meer informatie aan op de website van het Chileens Ministerie van Buitenlandse Zaken.