Verklaring over de burgerlijke staat in Chili

Heeft u in Chili een verklaring van burgerlijke staat nodig? Vraag de verklaring aan bij de lokale autoriteiten. Bekijk de informatie bij ‘Verklaring van burgerlijke staat in dit land of gebied’.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als u dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of electriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

De Chileense Servicio de Registro Civil e Identificación geeft geen verklaringen af omtrent de burgerlijke staat.

Een verklaring van ongehuwd zijn kunt u in Chili aanvragen bij:

 • Een notaris. Hiervoor moeten twee getuigen bij de notaris een gezworen verklaring afleggen dat betrokkene ongehuwd is;of
 • Op kantoor van de Chileense Registro Civil e Identificacion kan een ‘Informe de Estado Civil” aangevraagd worden. Dit is een brief betreffende een negatieve search in de huwelijksdatabase.

Voor gebruik in Nederland: als een Nederlandse overheidsinstantie u vraagt om een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven  door de ambassade, dan kunt u die verkrijgen op vertoon van de notariële “verklaring van ongehuwd zijn”  of de “informe de Estado Civil”. Deze verklaring mag niet ouder  zijn dan 3 maanden. Voor de aanvraag moet u voorts kopieën van de volgende documenten overleggen:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een adres en bewijs van woonplaatsregistratie.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.