Consulaire tarieven in Chili

Op de Nederlandse ambassade te Santiago dient u contant in Chileense pesos te betalen. Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten, bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Tarieven per 1 mei 2019

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR CLP
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 136,16 106.000
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 118,76 92.500
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 136,16 106.000
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 123,00 96.000
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 96,12 75.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 48,55 37.500
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 46.500

Visa / Visados

EUR

CLP

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 35,00 27.000
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 60,00 46.500
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 27.000
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum / Visado caribeño 35,00 27.000
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR CLP
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 187,00 146.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 319,00 249.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 21,00 16.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 881,00 688.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.124,00 878.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 655,00 511.500
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 899,00 702.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 130,00 101.500
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 273.000
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR CLP
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 23.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 20.500
Legalisaties / Legalizaciones EUR CLP
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 20.500
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 20.500
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 80.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 102.000