Ons economisch netwerk in Canada

Canada is een belangrijke partner voor Nederland in handel, investering, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Coördinatie

Het Nederlands economisch netwerk in Canada wordt gezamenlijk gecoördineerd vanuit de ambassade in Ottawa en de consulaten-generaal in Toronto en Vancouver. Iedere post heeft in één of meer economische thema’s gespecialiseerde medewerkers.

Ook werken wij nauw samen met andere collega's in het Nederlands economisch netwerk in Canada. Dat zijn het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de Honorair Consuls; geselecteerde Canadese ingezetenen die Nederland in de provincies vertegenwoordigen.

Nederlands Economisch Netwerk in Canada
Nederlands Economisch Netwerk in Canada

Drie hoofddoelen

Het Nederlands economisch netwerk in Canada behartigt de belangen van Nederland in Canada en heeft drie hoofddoelen:

  1. Het stimuleren van de Nederlandse export naar Canada;
  2. Het ondersteunen van effectieve en winstgevende activiteiten van Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstituten in Canada;
  3. De dialoog met Nederlandse topsectoren, bedrijven, kennisinstituten en overheidsinstanties intensiveren en zodanig de kansen voor Nederland in Canada beter in beeld te krijgen.

Concrete ondersteuning

Het Nederlands economisch netwerk in Canada kan u ondersteunen met:

  • Het beantwoorden van handelsvragen;
  • Marktscans voor individuele bedrijven om hun kansen op de Canadese markt in te schatten;
  • Het geven van advies en bijstand aan consortia van bedrijven;
  • Organiseren van handelsmissies naar Canada;
  • Doen aansluiten van het Nederlandse aanbod op de Canadese vraag (inclusief Canadees-Nederlandse relaties tussen provincies en gemeenten);
  • Het, via Canadese organisatoren, vragen en sponsoren van Nederlandse professionals voor evenementen van wereldniveau in Canada;
  • Behartigen van Nederlandse handelsbelangen (bijvoorbeeld door bezoeken aan centrale en lokale autoriteiten).

Lees meer over zakelijke ondersteuning door de ambassade en overige posten.