Clean & Affordable Energy

Als we de doelstelling van de Klimaatakkoorden van Parijs willen halen, dan vraagt dat om een drastische reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vraagt om de ontwikkeling van duurzame alternatieven en grote investeringen in onder meer isolatie en infrastructuur.

Energy in Canada

Net als Nederland staat ook Canada voor een energietransitie. Canada heeft zich aan ‘Parijs’ gecommitteerd en streeft ernaar om emissies in 2030 met 30% te hebben verminderd ten opzichte van 2005. De federale overheid vraagt van de provincies om kolencentrales tegen 2030 te sluiten.

Canada is een producent van fossiele brandstoffen maar ook van duurzame energie. Canada is de wereldwijde nummer vijf als het gaat om de productie van olie en is de nummer vier producent van gas. Daarnaast heeft het land in ruime mate toegang tot alle belangrijke alternatieve energiebronnen zoals wind, zon en water. De Verenigde Staten zijn Canada’s belangrijkste afzetmarkt. Ongeveer 98% van de totale export van energie gaat naar de VS.

Kansen in Canada

Schaliegas heeft een enorme groei doorgemaakt in Canada en biedt kansen voor Liquefied Natural Gas (LNG), dat in Canada wordt gezien als transitiebrandstof. Shell Canada werkt in West-Canada aan de voorbereiding van een LNG-fabriek die bij ingebruikname 5 tot 10% van de wereldmarkt kan bedienen.

De fossiele sector in Canada kijkt naar buitenlandse (dus ook Nederlandse) innovaties om het eigen productieproces duurzamer te maken. Daarnaast is er een aantal sectoren waar Canada en de Nederlandse topsector Energie elkaar kunnen vinden in de energietransitie:

Windenergie

In Canada zou wind de nieuwe olie kunnen zijn. Canada staat nu in de top tien van grootste windenergie-opwekkers. In 2016 had Canada een totale capaciteit aan windenergie van 11.898 MW, waarmee in 6% van de elektriciteitsvraag werd voorzien. Vooralsnog is de grootste capaciteit te vinden in Oost-Canada (de provincie Ontario met 4781 MW en de provincie Quebec met 3510 MW).

Maar ook West-Canada timmert aan de weg. De provincies Alberta en Saskatchewan zijn kansrijk voor de sector wat betreft klimaat en plannen van de provinciale overheid. In Alberta werden in 2018 twee aanbestedingsrondes verwacht (voor 300 en 400 MW respectievelijk). Maar ook in de jaren daarna wordt gerekend op grote uitbreidingen in de windenergie in Alberta, aangezien de provincie vóór 2030 de bestaande oude kolencentrales wil uitfaseren.

Er liggen veel kansen voor Nederlandse windturbine-experts, op het gebied van efficiëntie, verlengen van de levensduur van windturbines en interconnectie problemen verhelpen. 

Energiebesparing in de bebouwde omgeving

Op stedelijk niveau zijn er veel initiatieven om het energiegebruik in de bebouwde omgeving terug te dringen. Vancouver is hier een duidelijk voorbeeld van met het Greenest City Action Plan. Op Noord-Amerikaanse wijze worden de bouwvoorwaarden via het LEED-systeem ingedeeld, waarbij de nieuwste woningen volgens 'LEED gold' of 'LEED platinum' moeten worden gebouwd. Net als in Nederland wil men in Vancouver ook het gebruik van aardgas terugdringen om de woning te verwarmen. Er zal zwaarder worden ingezet op elektrisch verwarmen, aangezien de elektriciteit middels waterkracht duurzaam wordt gewonnen. Ook is er een toenemende interesse in het Passiefhuisconcept, energiezuinige woningen die in de winter warmte vasthouden en in de zomer koel blijven. Dit concept wordt ook in Nederland toegepast.

De vraag naar duurzame urban energy solutions wordt verwacht toe te nemen.

Bronnen bio-energie

Bronnen bio-energie

Biomassa

Canada heeft 9% van de bossen wereldwijd en 40% van de gecertificeerde bossen. Canada heeft de laatste vijftien jaar een sterke groei doorgemaakt in de export van biomassa in de vorm van houtpellets. De Canadese overheid is echter ook op zoek naar oplossingen om meer toegevoegde waarde te creëren uit biomassa. In samenwerking met internationale initiatieven van onder andere SkyNRG wordt gewerkt aan de productie van commerciële biovliegtuigbrandstof. De eerste vluchten op raapzaadolie zijn al uitgevoerd.

Met initiatieven zoals het Canadese Clean Growth Program worden via een open inschrijving projecten gestimuleerd om projecten voor schone technologie te financieren.

Kansen voor Nederland in Canada

Nederland werkt hard aan het behalen van de 2020-doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie. Het doel is om volgend jaar 14% van de energie uit duurzame bronnen te halen, zoals windmolens en zonnepanelen. Nederland heeft een progressief beleid, affiniteit voor innovatie en de vooruitstrevende en milieubewuste bevolking. Nederland biedt het R&D-faciliteiten van wereldklasse en uitstekende stimuleringsprogramma's ter ondersteuning en stimulering van energie-innovatie. Dit biedt veel kansen in Canada.

Canada is een van de grootste energieproducenten en de grootste per-capita energieconsument ter wereld, vanwege haar klimaat en haar natuurlijke bronnen. Een veilige en duurzame productie en gebruik van energie biedt uitdagingen en kansen voor Canadezen. Nederlandse kennis en ervaring kan van grote waarde zijn voor Canada bij deze uitdagingen en het behalen van klimaatdoelen.

CETA en Clean & Affordable Energy

CETA is het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Het zorgt ervoor dat invoertarieven op bijna alle producten verdwijnen. Ook wordt het makkelijker om diensten te leveren in het buitenland en werkvergunningen voor medewerkers te verkrijgen. Voor de energie sector biedt dit voordelen zoals:

 • Vrij van heffingen exporteren van duurzame energieproducten.
 • CETA biedt een kader om onnodige dubbele technische testen af te schaffen voor onder andere apparatuur, bouwproducten, maar ook voor machines en machineonderdelen.
 • Makkelijkere toelating van werknemers waardoor het mogelijk is om apparatuur door eigen experts te laten installeren
 • Makkelijker investeren in de Canadese energiesector.
 • Nederlandse bedrijven kunnen meedingen met Canadese overheidsaanbestedingen.

Meer informatie over wat de CETA voor uw bedrijf en uw kansen in Canada betekent kunt u vinden op deze pagina.

Wist je dat?

 • 10% van de door Canada geïmporteerde petroleum afkomstig is uit Nederland.
 • 60% van de Canadese energie wordt opgewekt uit waterkracht.
 • Het grootste private investeringsproject in Canada (LNG) onder leiding van Shell tot stand is gekomen.
 • de Canadese overheid vanaf 2019 subsidies verstrekt voor duurzame projecten in Canada, ook aan Europese bedrijven CETA alle invoertarieven op clean-tech producten tussen de EU en Canada elimineert.
 • de Canadese regering komende jaren veel gaat investeren in clean-tech en dat Nederlandse bedrijven daarmee aanspraak kunnen maken op Canadese subsidies en overheidstenders.
 • CETA een clausule heeft die duurzame groei van handel verzekerd.
 • invoertarieven van energieproducten en machineonderdelen komen door CETA te vervallen.

Contact met ons

Bent u geïnteresseerd in exporteren naar Canada of ondernemen in Canada? U kunt contact opnemen met een van de Nederlandse posten in Canada in het gebied van uw interesse.