Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in Canada woont

Bent u Nederlander en woont u in Canada? En wilt u een verklaring van Nederlanderschap aanvragen?  Voor de aanvraag van een verklaring van Nederlanderschap heeft u een aantal documenten nodig. Welke dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie. In Canada kunt u de verklaring aanvragen bij de ambassade in Ottawa of het consulaat-generaal in Vancouver of Toronto.

Wat is een verklaring van Nederlanderschap?

U heeft een bewijs of verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Stap 1: Maak uw persoonlijke checklist

Voor de aanvraag van een verklaring van Nederlanderschap is het belangrijk dat u de juiste documenten kunt laten zien. Vul daarom eerst de persoonlijke checklist voor u of uw kind in. Dan weet u welke papieren u voor elke aanvraag nodig heeft. Bij stap 2 ziet u of het land waar u woont aanvullende eisen stelt.

 • Lever van elk document altijd het origineel en een kopie in.
 • Het kan zijn dat u buitenlandse documenten moet laten legaliseren.
 • Is uw document niet opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans? Laat het dan vertalen bij een beëdigd vertaler.

 • Het is mogelijk dat er extra documenten worden gevraagd.

Ziet u geen checklist? Probeer het later nog eens. Of probeer de pagina nogmaals te laden of in een andere browser te openen.

Stap 2: Aanvullende informatie

Per land kunnen er aanvullende eisen zijn aan uw documenten. Hieronder leest u wat deze eisen zijn in Canada.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont. In Canada  doet u dit met één van de volgende documenten:

 • een geldige werkvergunning of studievergunning;
 • een geldige permanente verblijfsvergunning voor Canada;
 • een Canadees naturalisatiecertificaat met daarop de datum van naturalisatie;
 • een Canadese citizenship card;met daarop de datum van naturalisatie;
 • als u ook de Canadese nationaliteit heeft: een geldig Canadees paspoort.

Geen bewijs van legaal verblijf

Kunt u niet aantonen dat u legaal in Canada verblijft?

 • Dan vraagt u een Search of citizenship records aan bij Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). Daarop staat of u een inwoner van Canada bent.
 • U kunt ook een schriftelijk bewijs van de Canadese Immigration tonen waarin staat dat de verblijfsaanvraag in behandeling is. U moet namelijk een geldig paspoort overleggen voordat de aanvraagprocedure afgerond kan worden.

Stap3: Vraag aan in Canada

U kunt een verklaring van nationaliteit ook per post indienen. Stuur dan de benodigde documenten naar de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging: 

Ambassade in Ottawa

Embassy of the Netherlands
Constitution Square Building
350 Albert Street | Suite 2020
Ottawa, ON  K1R 1A4

Consulaat-generaal in Toronto

Consulate General of the Netherlands
Cadillac Fairview Building
1 Dundas Street West | Suite 2106
Toronto, ON M5G 1Z3

Consulaat-generaal in Vancouver

Consulate General of the Netherlands
Three Bentall Centre
PO Box 49068
Vancouver, BC  V7X 1C4

Geef in uw aanvraagformulier aan waarom u de verklaring verzoekt. Voor de toezending van de verklaring sluit u bij een zelf-geadresseerde Xpresspost envelope van Canada Post. Indien u originele documenten heeft meegestuurd dan zenden wij die met de verklaring terug.

Betaling

Voor het juiste bedrag zie consulaire tarieven.

Komt u in persoon aanvragen? Dan kunt u per MasterCard/Visa, of contant (gepast) betalen.

Stuurt u uw aanvraag per post? Sluit dan een Canadian Money Order of certified cheque bij op naam van ‘Netherlands Embassy’.

Hoe maakt u een afspraak?

Als u in persoon een aanvraag komt indienen bij de ambassade in Ottawa of het consulaat-generaal in Toronto of Vancouver, dan maakt u eerst een afspraak maken via het online afsprakensysteem.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Stuur een e-mail via contactformulier.