Legaliseren van documenten uit Canada voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Canada gebruiken in Nederland. U laat deze legaliseren door de Canadese autoriteiten. Daarna legaliseert een Nederlandse vertegenwoordiging uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Canada.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is een ‘long-form’ document. Het is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.
 • Een Canadese vertaler moet zijn gecertificeerd door de betreffende provinciale of territoriale organisatie van vertalers.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • een geboorteakte
 • een huwelijksakte
 • een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u aan bij het bevolkingsregister in uw provincie: Provincial Vital Statistics Offices. De overheidssite van Canada geeft een overzicht van alle kantoren van de burgerlijke stand in Canada.

 • afschrift van de echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u aan bij de rechtbank die de scheiding heeft uitgesproken. Hiervoor heeft u een kopie van de echtscheidingsakte (divorce order of judgement) nodig. Heeft u dit niet, dan kunt u details van de scheiding opvragen bij het Central Registry of Divorce Proceedings in Ottawa.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt in Canada  op 2 manieren een document verkrijgen dat u kunt gebruiken als bewijs van uw ongehuwd zijn:

of

 • U vraagt een ‘Search of Marriage record’ aan bij een van de Provincial Vital Statistics Offices. Op de overheidssite van Canada vindt u een overzicht.

Verklaring van ongehuwd zijn opvragen in Nederland

Als Canadees kunt u terecht bij de Canadese ambassade in Den Haag. Daarna laat u het document nog legaliseren het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u aan via het bevolkingsregister in de provincie waar het overlijden plaatsvond (Provincial Vital Statistics Offices). Op de overheidssite canada.ca staat hoe u dit doet.

Waar en hoe kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de overheid van de Northwest Territories of bij één van de vijf Canadese provincies die documenten legaliseren. Deze provincies zijn: Alberta (AB), British Colombia (BC), Manitoba (MB), Ontario (ON) en Prince Edward Island (PEI).

Heeft u uw document alleen nodig voor het aanvragen van een Nederlands paspoort in Canada? Dan is het met de Canadese legalisatie klaar voor gebruik. Voor andere doeleinden heeft u nog een Nederlandse legalisatie nodig. Daarvoor kunt u terecht bij 1 van deze Nederlandse vertegenwoordigingen in Canada:

Met de Canadese en Nederlandse legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat kost legaliseren?

De prijzen voor het legaliseren vindt u op de consulaire tarievenpagina. U betaalt in Canadese dollars.

Komt u uw document zelf brengen of laat u dit door iemand doen? Dan kunt u betalen met contant geld, een ‘certified check’, een ‘money order’ van een Canadese bank of met een Visa of MasterCard.

Stuurt u uw document op per post? Dan kunt u betalen met een ‘certified check’, een ‘money order’ van een Canadese bank of per credit card als u de benodigde autorisatiegegevens meestuurt. Stuur ook altijd uw adres, telefoonnummer en e-mailadres mee, zodat u bereikbaar bent als er vragen zijn.

Opsturen van documenten

Maakt u gebruik van het aanbod van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken om uw document af te leveren bij de ambassade in Ottawa of op te sturen naar een van de consulaten? Stuur dan een aparte, gesloten envelop mee naar het ministerie. In de envelop stuurt u de betaling mee (zie hierboven) en een brief met uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Dit is belangrijk als er vragen zijn over uw aanvraag. De envelop adresseert u aan de gewenste Nederlandse vertegenwoordiging.

De ambassade of het consulaat probeert om de legalisatieprocedure te voltooien binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw complete aanvraag. Wij sturen uw document gratis naar u terug met de gewone post (zowel binnen als buiten Canada). Wilt u liever dat uw document wordt teruggestuurd per aangetekende post? Bekijk dan de verzendinstructies.

Met de Canadese en Nederlandse legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Canadese Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Canadese Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het laten legaliseren van documenten in Canada.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.