Henk Snoeken, consul-generaal Vancouver

Henk Snoeken (1964) is sinds september 2018 consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Vancouver.

Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkt vanaf 1998 bij de Nederlandse Rijksoverheid waar functies bekleedde bij de ministeries van BZK, Justitie VROM en IenW. Daarvoor was hij werkzaam bij de Katholieke Universiteit Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.

Henk Snoeken

Henk werkte de afgelopen 4 jaar als plv. directeur Internationaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Hij was in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van missies en reizen van de bewindspersonen van IenW en voor de ondersteuning van Nederlandse bedrijven uit het IenW domein zoals de watersector, logistiek en infra, afval en circulaire economie. Ook was hij actief betrokken bij het internationale beleid op het terrein van klimaatadaptatie.

Resultaatgerichtheid, teamwork en ondernemerschap zijn voor hem belangrijk in het werk: samen bereik je meer dan alleen.

Henk is getrouwd met Kathrin; zij hebben twee zoons die in respectievelijk Amsterdam en Berlijn studeren.

Henk Snoeken 2