Legaliseren van documenten uit Burkina Faso voor gebruik in Nederland

U wilt Burkinese documenten gebruiken in Nederland. U laat deze legaliseren door het Burkinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Burkina Faso.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Burkinese autoriteiten waar u deze documenten op kunt vragen.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u persoonlijk op bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar uw geboorte is ingeschreven.

Verklaring van ongehuwd zijn

(Certificat de Célibat)

Deze verklaring vraagt u op bij bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar u staat of stond ingeschreven.

Afschrift van een huwelijksakte

(Extrait d’Acte de Mariage)

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar u trouwde.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Burkinese document legaliseren bij het Burkinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Burkinese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.