Legaliseren van documenten uit Bulgarije voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Bulgarije kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Bulgarije. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Bulgarije. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte (akt za razhdane)
 • afschrift van een overlijdensakte (prepis-izlvlechenie ot akt za smurt)

Deze documenten vraagt u op bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

 • verklaring van ongehuwd zijn (udostoverenie za semeino polozhenie)
 • afschrift van een huwelijksakte (akt za grazhdanski brak)

Deze documenten vraagt u op bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(Reshenie za razvod)
Dit afschrift vraagt u op bij een regionale rechtbank.

U bent in Nederland

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op bij de Bulgaarse ambassade in Den Haag.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Bulgarije waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • alle meertalige uittreksels van:
  • geboorteaktes
  • huwelijksaktes
  • overlijdensaktes

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Bulgaarse apostille nodig:

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);

 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;

 • Afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land.

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Bulgaarse autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

U kunt met uw document terecht bij de Bulgaarse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten uit Bulgarije.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.