Legaliseren van documenten uit Brunei voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Brunei gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Bruneise Hooggerechtshof. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Brunei.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei Bruneise documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze documenten vraagt u aan bij de ‘state medical officer’ in Bandar Seri Begawan of Kuala Belait. Of bij het geboorte- en overlijdensregister (superintendent of births and deaths) in de regio waar de geboorte of het overlijden plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Niet-moslims kunnen de verklaring aanvragen bij het huwelijksregister in Bandar Seri Begawan. Moslims kunnen de verklaring aanvragen bij het Shariahof.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit document vraagt u aan bij het huwelijksregister in Bandar Seri Begawan. Of bij het register in de regio dat het huwelijk registreerde of voltrok.

Afschrift van de echtscheidingsakte

Dit document vraagt u aan bij het Shariahof in het district dat de echtscheiding registreerde of uitsprak.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt een apostille bij het Hooggerechtshof van Brunei Darussalam. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.