Trouwen in Brazilië

Wilt u als Nederlander trouwen in Brazilië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Huwelijk tussen gelijke sexe

In Brazilië kent men naast het heterosexuele huwelijk ook het huwelijk tussen gelijke sexe. Een rechtsgeldig huwelijk wordt gesloten op een "cartório" (notariskantoor), zij kunnen u informeren over de benodigde documenten indien u in Brazilië wilt trouwen.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is, zoals men die in Nederland kent, is (vooralsnog) niet bekend in Brazilië.
Wel bestaat er een " escritura de união estavel", vastgelegd in "Lei 9.278"(wet) van 1996. Er wordt hierin echter niet gesteld dat beide partijen ongehuwd moeten zijn, dus een getrouwde man kan een união estavel aangaan met een andere vrouw (niet zijnde zijn echtgenote). Ook is niet vereist dat men op hetzelfde adres te woont, als er maar elementen bestaan die de "unie" bewijzen, zoals bijvoorbeeld kinderen.

Juridische gevolgen in Nederland

Voor meer informatie over wat de juridische gevolgen zijn in Nederland van een in Brazilië gesloten huwelijk, adviseren wij u om hierover informatie in te winnen bij een Nederlandse advocaat of notaris.