Eerste verklaring van Nederlanderschap minderjarige aanvragen in Brazilië

Woont u in Brazilië en wilt u voor de eerste keer een verklaring van Nederlanderschap voor uw kind aanvragen? Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit? U kunt hiervoor terecht bij het consulaat-generaal in São Paulo.

Uw situatie

 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind had nog niet eerder een bewijs van Nederlanderschap, een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart.
 • Uw kind stond niet bijgeschreven in het paspoort van de ouders.

Geldt dit niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht bij verklaring van Nederlanderschap.

Wat heeft u nodig?

Om een verklaring van Nederlanderschap aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verzendt u de documenten per post? Stuur dan gelegaliseerde kopieën.

Identiteitsbewijzen

U levert alle identiteitsbewijzen in die op naam van u en uw kind staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U levert een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier verklaring bezit Nederlanderschap in.

Toestemming ouders

Beide ouders moeten toestemming geven voor het aanvragen van een verklaring van Nederlanderschap voor het kind.

Komen beide ouders naar het consulaat? U ondertekent allebei het aanvraagformulier en komt samen met uw kind naar het consulaat. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Kunt u (allebei) niet naar het consulaat komen? De ontbrekende ouder(s) ondertekent/ondertekenen een verklaring van toestemming (formulier in Nederlands en Engels). Woont u in Nederland, vraag dan een verklaring van toestemming aan bij uw gemeente. Zorg dat uw kind de verklaring(en) en een kopie van het paspoort van de ontbrekende ouder(s) meeneemt naar het consulaat.

Voogd

Bent u de voogd van het kind? Bewijs dit met een uitspraak van de rechter. Het afschrift van de uitspraak mag niet ouder dan 1 jaar zijn.

Overlijdensakte

Is 1 van de ouders van het kind overleden? Toon dit dan aan met een afschrift van de overlijdensakte.

Bewijs Nederlanderschap ouder tijdens geboorte kind

U moet bewijzen dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit had tijdens de geboorte van uw kind.

Lever hiervoor 1 van de volgende documenten aan:

 • Het originele Nederlandse paspoort van de ouder (afgegeven voor de geboorte van het kind) en een geldig verblijfsdocument uit het land waar de ouder woont.
 • Andere documenten waaruit blijkt dat de ouder het Nederlanderschap heeft. Zoals een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Nederlandse nationaliteit ouder

U bewijst dat 1 van de ouders nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met een ander document dat het Nederlanderschap aantoont.

Huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap

U neemt uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap mee. Daarop staan de volledige namen van de ouders en de huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Waren de ouders niet getrouwd tijdens de geboorte, dan zijn extra documenten nodig.

Geboorteakte

U neemt een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten de geboorteplaats van het kind en de volledige namen van beide ouders staan. De documenten hoeven niet recent te zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat het kind en u legaal verblijven in het land waar u woont. Dit kunt u doen met 1 van deze documenten:

 • een geldig visum van het land waar u en het kind wonen, met de documenten die daarbij horen
 • een geldige verblijfsvergunning van het land waar u en uw kind wonen
 • een bewijs van woonplaats als u woont in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, bijvoorbeeld:
  • een bewijs van inschrijving in de gemeente
  • een bankafschrift of gasrekening met uw adres
  • een bewijs van betaling van gemeentebelasting

Hoeveel moet u betalen?

De prijs van een verklaring van Nederlanderschap vindt u bij de consulaire tarieven.

Hoe lang duurt het?

Het duurt gemiddeld 3 weken om uw aanvraag te verwerken. Moet u extra documenten inleveren? Dan kan dit uitlopen tot maximaal 8 weken.

Hoe krijgt u het document?

Uw verklaring van Nederlanderschap kunt u ophalen bij het consulaat. Het document kunt u meestal ook laten opsturen.

Eerste verklaring van Nederlanderschap minderjarige aanvragen in dit land of gebied

Procedure voor verklaringen aanvragen bij het consulaat-generaal in São Paulo

In Brazilië kunt u bij het consulaat-generaal in São Paulo terecht voor het aanvragen van een verklaring van Nederlanderschap. Dit kunt u in persoon doen of per post.

Aanvraag in persoon

Maak online een afspraak via het afsprakensysteem voor het consulaat-generaal in São Paulo.

Aanvraag per post

Hieronder leest u hoe u de verklaring van Nederlanderschap per post kunt aanvragen in Brazilië.

1. U stuurt alle bovengenoemde documenten per post naar het consulaat-generaal. Het adres vindt u op de contactpagina.

2. U betaalt voor de aanvraag en de verzending van de verklaring. U gaat hiervoor naar het postkantoor voor een vale postal. Dit is een transfer service die gebruikt wordt om geld te versturen. U betaalt voor de aanvraag van de verklaring en de verzending hiervan. De actuele prijs van de verklaring en de verzendkosten vindt u in de lijst met consulaire tarieven. Hiernaast zal het postkantoor servicekosten in rekening brengen. Dit bedrag verschilt per transactie. Om via vale postal te betalen, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het postkantoor.
Betaalgegevens van het consulaat-generaal:

CNPJ-nummer: 03.829.343/0001-51
Adres: Avenida Brigadeiro Faria Lima 1779, 3º andar, São Paulo, SP

3. U stuurt een scan van de betaling naar het e-mailadres van de consulaire afdeling. Binnen 4 werkdagen zal het bedrag op de rekening van het consulaat staan.

4. Zodra de aanvraag verwerkt is, wordt de verklaring per post naar u gestuurd.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.