Legaliseren van documenten uit Brazilië voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Brazilië gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Braziliaanse autoriteiten. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Brazilië. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn die van de burgerlijke stand (registro civil).

Afschrift van een geboorteakte

(certidao de nascimento)

Dit document vraagt u aan op het notariskantoor (cartório) in de plaats of het district waar de geboorte geregistreerd staat. U laat daarbij een kopie van uw originele geboortebewijs zien.
Heeft u het originele geboortewijs niet, dan heeft u nodig:

 • de naam, plaats en/of deelstaat van het notariskantoor dat de geboorte registreerde
 • het boekdeel, bladzijdenummer, registratienummer en de datum van registratie

Verklaring van ongehuwd zijn

(declaração de estado civil / escritura pública declaratória de estado civil)

Deze verklaring vraagt u aan bij een notariskantoor (cartório). U heeft hierbij twee getuigen nodig (geen familieleden). Zij leggen bij de notaris een openbare verklaring af dat u niet getrouwd bent.

Bent u al in Nederland? Dan vraagt u de verklaring op bij het Braziliaanse consulaat-generaal in Amsterdam. Voorwaarde is dat u de Braziliaanse nationaliteit hebt. De consul bevestigt uw handtekening. U moet de verklaring laten legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Afschrift van een huwelijksakte

(certidão de casamento)

Dit afschrift vraagt u op bij het notariskantoor (cartório) dat de oorspronkelijke akte registreerde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Vraag hiernaar bij de notaris (cartório) die de echtscheiding registreerde.

Afschrift van een overlijdensakte

(certidão de obito)

Dit afschrift vraagt u aan bij het notariskantoor (cartório) dat het overlijden registreerde.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij de Braziliaanse autoriteiten. De informatie op deze site is in het Portugees.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Voor het opvragen van een geboorteakte of huwelijksakte is een kopie van de akte nodig. Heeft u deze kopie niet? Dan willen wij weten wat het registratienummer is en bij welke cartorio de akte is geregistreerd. Zonder deze informatie kan het CDC niet bemiddelen bij het opvragen van uw akte.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.