Orange carpet visumprogramma in Brazilië

Reizen u of uw medewerkers vaak vanuit Brazilië naar Nederland? En heeft u dan steeds een Schengenvisum kort verblijf nodig? Vraag dan of u in aanmerking komt voor het orange carpetprogramma

U kunt door het coronavirus niet naar Nederland reizen. Behalve als er een uitzondering voor u geldt. Bekijk de lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden orange carpet

Het verschilt per land of u het orange carpet visumprogramma kunt gebruiken. De Nederlandse ambassade in uw land kan u daarover meer vertellen.

Ook de voorwaarden voor het orange carpet programma kunnen per land anders zijn. U moet bijvoorbeeld aantonen waarom u vaak (beroepsmatig) reist. De ambassade beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Voordelen orange carpet

De voordelen van het orange carpet programma kunnen per land verschillen. Enkele voorbeelden:

  • U hoeft minder documenten te laten zien.
  • Uw visum is meerdere keren geldig (multiple entry visa).
  • U kunt uw visum sneller ophalen.
  • Uw visum is langer geldig.
  • U hoeft maar eens in de vijf jaar persoonlijk te verschijnen voor de visumaanvraag.
  • U hoeft geen afspraak te maken om een aanvraag in te dienen. Of er gelden speciale openingsuren.
  • U kunt een VIP-loket gebruiken.

Wie kunnen orange carpet gebruiken?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het orange carpet visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Eerste visum persoonlijk afhalen

De eerste keer moet u voor het visum persoonlijk naar de ambassade of het visumbureau gaan. Dit is nodig om uw vingerafdrukken te kunnen afnemen.

Visum door andere ambassade

Moet u voor een visum naar de ambassade van een ander Schengenland? Bijvoorbeeld omdat er in uw land geen Nederlandse ambassade is? Ook dan kunt u soms van het orange carpet visumprogramma gebruikmaken. Bedenk wel dat er soms minder voorzieningen zijn.

Orange carpet visumprogramma in dit land of gebied

Maak een afspraak

In Brazilië is enkel het consulaat generaal in São Paulo bevoegd voor visumaanvragen.

Maak (online) een afspraak met het Nederlandse consulaat-generaal in São Paulo om uw aanvraag in te dienen.

Bezorgen van paspoort via Sedex

De Nederlandse vertegenwoordigingen in Brazilië bieden de mogelijkheid van het opsturen per Sedex van het paspoort naar uw huisadres in Brazilië. Dus, opsturen kan alleen naar een adres binnen Brazilië. De kosten voor het per post opsturen dient u te betalen aan de balie op moment van indienen van de aanvraag. U krijgt dan aan de balie een envelop die u aan uzelf dient te adresseren (vergeet niet uw CEP te noteren).
Verzending van documenten naar uw adres is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Het consulaat-generaal draagt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van uw documenten tijdens de verzending binnen Brazilië.