Nederlandse Consulaat Generaal in São Paulo zoekt stagiair(e) bij het Afdeling Pers, Publieksdiplomatie en Culturele Zaken (PCZ)

Het Nederlandse Consulaat Generaal te Sao Paulo biedt de mogelijkheid aan een creatieve, initiatiefrijke stagiair(e) met een hands-on mentaliteit om stage te lopen bij de afdeling Pers, Publieksdiplomatie en Culturele Zaken (PCZ) vanaf februari 2018 voor een periode van minimaal 4 en maximaal 6 maanden.

Sluitingsdatum: 31 oktober 2017

Voor studenten (m/v) in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire of hoger-onderwijsinstelling biedt het Consulaat Generaal in São Paulo een boeiende stageplaats aan. Voorop staat dat interesse en studierichting van de student (aantoonbaar) aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

São Paulo

Werkomgeving
CG São Paulo behartigt de Nederlandse economische, consulaire en culturele belangen in de 5 zuidelijke deelstaten van Brazilië. Dit is een gebied ter grootte van Duitsland, Frankrijk en de Benelux samen, waarbinnen 60% van de Braziliaanse bevolking woonachtig is. De stad São Paulo, met een bevolking van bijna 20 miljoen mensen, is het economische en culturele hart van Brazilië en mag zich in een warme Nederlandse belangstelling verheugen. Het takenpakket van het CG bestaat uit handel en economie, pers en cultuur en consulaire zaken. In totaal werken er 20 mensen, São Paulo is daarmee een middelgrote post in het Nederlandse diplomatieke netwerk.


Taakomschrijving
De stagiair(e) levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van de Afdeling Pers, Publieksdiplomatie en Culturele Zaken en zal ook worden ingezet voor het ondersteunen van de communicatie. Ondersteunende communicatietaken kunnen bestaan uit het redigeren van bijdrages aan de website en de sociale media accounts en het produceren van online teksten.

Wij bieden een uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid en afwisselende werkzaamheden in een leuk en dynamisch team. Je krijgt in zes maanden een goed beeld van de rol van een middelgroot consulaat en wat dat in de praktijk inhoudt. Er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer goed en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatief.

Functieprofiel
Belangstellende studenten moeten aan de volgende algemene eisen voldoen:

  • De student(e) dient in een vergevorderd stadium te zijn van een voor de functie relevante studie (HBO of universitair) bijvoorbeeld Journalistiek, Cultuur- of Communicatiewetenschappen, Internationale Betrekkingen, Latijns-Amerika studies etc.;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse; goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme;
  • Goede kennis in woord en geschrift van de Portugese taal is voor het werken in Brazilië noodzakelijk. Zonder kennis van het Portugees heeft het geen zin om te reageren;
  • Aantoonbare ervaring met sociale media/communicatie. Enige werkervaring in deze is een pré;
  • Goede kennis van Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) en sociale media;
  • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren.

Voorwaarden en vergoedingen
Voor stages op het terrein van cultuur en communicatie behoort de combinatie meelopen met en het doen van een afstudeeronderzoek ook tot de mogelijkheden; je krijgt dan 1 dag per week de tijd om daar aan te werken. Sollicitaties moeten dan een onderzoeksvoorstel bevatten.

Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair(e) de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student(e) staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling. De stagiair(e) is nog niet afgestudeerd. Er wordt een rijksbrede stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren
Indien je interesse hebt in een stage en aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvangt het Consulaat Generaal graag vóór 31 oktober 2017 een sollicitatiebrief met motivatie (max. 1 A4) en CV. Deze kun je sturen naar sao-pcz@minbuza.nl t.a.v. Nanna Stolze (plaatsvervangend Chef de Poste). Ons selectieproces bevat twee fases: beoordeling van CV’s en interviews (via Skype). Over de uitkomst van de verschillende fases word je natuurlijk op tijd ingelicht.