Legaliseren van documenten uit Bosnië-Herzegovina voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Bosnië-Herzegovina kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen die 1 of meer documenten uit Bosnië-Herzegovina wil gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand (maticar):

 • afschrift van een geboorteakte (izvod iz maticne knjige rodenih)
 • afschrift van een huwelijksakte (izvod iz maticne knjige vjencanih)
 • afschrift van een overlijdensakte (izvod iz maticne knjige umrlih)

Informeer bij de plaatselijke autoriteiten waar u deze documenten opvraagt. Veel documenten zijn op te vragen in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw woonplaats. De burgerlijke stand geeft deze verklaring alleen in de Bosnische taal af. Bestaan uw gegevens niet meer? Laat dan een verklaring opstellen. U heeft daar getuigen voor nodig.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(sudska odluka o razvodu)

Dit afschrift vraagt u aan bij het gerechtshof (sud) waar de echtscheiding is uitgesproken.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • meertalige uittreksels

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben legalisatie met een apostille nodig:

 • meertalige uittreksels die u in andere delen van het Koninkrijk wilt gebruiken dan Europees Nederland
 • alle overige documenten

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.