Stagiair(e) bij de Nederlandse ambassade Sarajevo

De post Sarajevo is op zoek naar een stagiaire voor de periode juni/ juli 2017 - dec 2017 (zes maanden).

 

Werkomgeving

De ambassade Sarajevo bestaat uit een enthousiaste groep van uitgezonden en lokale collega’s met ambitie en een uitdagende agenda in een fascinerend land. De stagiair(e) zal primair voor de economische afdeling werkzaam zijn. Bovendien wordt flexibele inzetbaarheid verwacht, goed ontwikkelde sociale vaardigheden en een dito aanpassingsvermogen. Verder wordt een grote mate van zelfstandig werken verwacht.

 Stageomschrijving

 Deze stage bestaat uit in het bijzonder uit drie onderdelen:

 1.  Het verkennen van mogelijkheden voor de inzet van Nederlandse expertise in het bijzonder in de agrarische sector (bevorderen NL-Bosnische handelsbelangen) evenals op het terrein water;

2.  Het ondersteunen van de  ambassade in Sarajevo bij de organisatie van de halfjaarlijkse  zakenborrel voor het Nederlands - Bosnische bedrijfsleven in BiH;

3. Het volgen van de economische hervormingen van BiH, als onderdeel van het EU pre-accessie traject;

4. Het faciliteren van het beoordelingsproces van projectvoorstellen van Bosnische maatschappelijke organisaties i.h.k.v. Matra.

Profiel van de stagiair(e)

De ambassade is op zoek naar een Master student (universitair) met agrarische en/of economische specialisatie. Je hebt interesse voor het identificeren van kansen voor het Bosnische en Nederlandse MKB in BiH, het daartoe inschakelen van Nederlandse expertise (in het bijzonder agrarische kennis) en gerelateerd aan de economische hervormingen in het EU-pre-accessietraject van Bosnië.

Gezien de prominente status van de economische/landbouw sector gedurende de stage wordt de voorkeur gegeven aan een Master student van de universiteit Wageningen en is aantoonbare affiniteit met de agrosector een pré.

Verder dient de stagiair flexibel inzetbaar te zijn voor diverse klussen van het ambassade team. Dit betekent in de praktijk onder andere het bijwonen van conferenties, het schrijven van verslagen en het analyseren en samenvatten van documenten.

Zwaar wegen een praktische instelling, het vermogen zelfstandig te werken, kennis van en affiniteit met de agrarische sector, enig organisatorisch talent en politieke sensitiviteit.

Daarnaast is een bovengemiddelde mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands en Engels) onmisbaar. Beheersing van de Bosnische taal is een pré.

Wat bieden wij

Werken en wonen in Bosnië en Herzegovina, een fascinerend land, en in de gezellige stad Sarajevo, met een omvangrijke internationale gemeenschap. Volledig deel uitmaken van een team van collega’s met een uitdagende agenda.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen; (website Ministerie van Buitenlandse Zaken, stagevoorwaarden)

Meer weten en/of solliciteren

Reacties uiterlijk dinsdag 30 mei a.s. in het Engels richten aan mevr. Amela Botic (Amela.Botic@minbuza.nl).

Sollicitatie zal beoordeeld worden door Hoofd Economische Afdeling, tevens plv. Ambassadeur, Loes Lammerts.