Studiebezoek delegatie Bosnië Herzegovina aan Nederland

Afgelopen week was een delegatie uit Bosnië Herzegovina op bezoek in Nederland. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries en de drie ‘water agencies’.

Bosnië heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met ernstige overstromingen met dodelijke slachtoffers en miljarden euro’s schade. Deze overstromingen hebben geleid tot een reeks aan initiatieven rondom de thema’s waterveiligheid, capaciteitsopbouw en stroomgebied beheer, veelal ondersteund door de internationale gemeenschap. Een Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) bezocht Bosnië afgelopen april op verzoek van het Ministerie van Foreign Trade and Economic Relations om te adviseren over het door haar opgestelde Flood Action Plan.

Eén van de aanbevelingen van het DRR-Team was om te kijken of er een duurzame relatie tot stand kon worden gebracht tussen Bosnische en Nederlandse water autoriteiten en met name te kijken naar waterschappen.  Waterschap Rivierenland heeft twee dagen de delegatie te gast gehad en er is uitgebreid gesproken over de organisaties en activiteiten in beide landen, met uiteraard bezoeken aan een dijkversterkingsproject en aan het Ruimte voor de Rivier project Lent.  Rivierenland is geïnteresseerd in een langdurige relatie met de Bosnische water autoriteiten en afgesproken is dat op korte termijn een delegatie van Rivierenland Bosnië Herzegovina zal bezoeken om concreet te praten over beheer en onderhoud van dijken en meer in het algemeen over de invulling van de samenwerking op het gebied van flood protection en water governance.

Verder heeft de delegatie een bezoek gebracht aan het NWP waarbij presentaties verzorgd werden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen. Tijdens deze ontmoetingen is kennis uitgewisseld over overstromingsbescherming en water governance. Daarnaast zijn er ook bezoeken geweest aan het Watermanagement centrum, de Maeslantkering, Deltares, en Flood Proof Holland. Ook zijn bij verschillende activiteiten partijen uit de Nederlandse watersector aangehaakt om kennis te maken met de delegatie.

Wilt u meer informatie over het studiebezoek of over de delegatie neem dan contact op met Inge de Weerd (i.deweerd@nwp.nl).