Nooddocumenten aanvragen in België

Bent u in België uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of is deze gestolen? En wilt u een nieuw paspoort, noodpaspoort of laissez-passer aanvragen? U kunt in België geen nieuw paspoort, ID-kaart of noodpaspoort aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de ambassade in Brussel wel een laissez-passer afgeven.

Nooddocument aanvragen in België

Paspoorten, ID-kaarten en noodpaspoorten

Het is niet mogelijk een paspoort, ID-kaart of noodpaspoort aan te vragen bij de ambassade in Brussel of het consulaat-generaal in Antwerpen. U kunt een aanvraag voor een paspoort of ID-kaart indienen bij een Nederlandse grensgemeente of bij de Nederlandse ambassade in bijvoorbeeld Parijs of Luxemburg.

Voor een noodpaspoort kunt u in Nederland terecht bij de Koninklijke Marechaussee, zoals bij Bureau Nooddocumenten op Schiphol. Informatie over de aanvraagprocedure en de afgiftepunten vindt u op Rijksoverheid.nl.

Laissez-passer

Een laissez-passer wordt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen verstrekt door de ambassade in Brussel. Neem hiervoor contact op via e-mail, bru-ca@minbuza.nl.