Caribisch visum lang verblijf aanvragen in België

De Nederlandse ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen geven geen lang verblijf visa (MVV’s) af.

Als u het basisexamen inburgering buitenland dient af te leggen, dan kunt u dat doen bij de Nederlandse ambassade in Parijs. In dat geval dient u uw MVV-aanvraag ook aan te vragen bij de ambassade in Parijs (informatie in het Frans).

Is het niet nodig om het basisexamen inburgering buitenland af te leggen? Dan kunt u uw MVV-aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade in Luxemburg (informatie in het Engels).