Checklist voorbereiding op noodsituatie buitenland

Wanneer u in het buitenland bent, kunt u te maken krijgen met onverwachte omstandigheden. Denk aan een aardbeving, extreem weer, politieke onrust of een grote brand. Wanneer u goed bent voorbereid op dit soort calamiteiten, kunt u zelf veel problemen voorkomen. Met deze checklist kunt u zich beter voorbereiden op noodsituaties in het buitenland.

1. Zorg ervoor dat u belangrijke documenten bij de hand heeft

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort en/of identiteitskaart) voor u en uw gezinsleden. Let op: kinderen hebben altijd een eigen paspoort of ID-kaart nodig als ze gaan reizen, ongeacht hun leeftijd
 • geboorteakten van uw kinderen
 • geldige verblijfsdocumenten (visa, verblijfsvergunning). Kijk eerst in welke Europese landen u vrij mag reizen (Schengengebied)
 • huwelijksakte
 • vaccinatieboekje
 • doktersverklaring voor eventuele medicijnen
 • bankgegevens/rekeningnummers
 • verzekeringsbewijzen (bijvoorbeeld van uw zorgverzekering, auto en/of huis)
 • eigendomsakten van uw woning en/of andere belangrijke bezittingen

Tips

 • maak een scan/foto van alle belangrijke documenten en mail die naar uzelf
 • houd belangrijke documenten bij elkaar

2. Maak afspraken met uw reisgenoten over wat te doen bij een noodsituatie

Spreek bijvoorbeeld af dat u zo snel mogelijk contact opneemt wanneer dit mogelijk is. En waar u zich ter plaatse verzamelt in geval van nood.

3. Maak een lijst met belangrijke gegevens

 • naam, adres, (mobiele) telefoonnummer(s) en/of e-mailadressen van familie en andere belangrijke contacten
 • frequenties van calamiteitenzenders (radio/tv)

Belangrijke (lokale) telefoonnummers:

 • lokale alarmnummer
 • politie       
 • brandweer
 • ambulance
 • huisarts
 • ziekenhuizen of medische posten
 • telefoonnummer dichtstbijzijnde ambassade
 • contactgegevens ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag: telefoon +31 247 247 247 of e-mail wijsopreis@247bz.nl (24 uur per dag, 7 dagen per week)

Tips

 • mail deze lijst met contactgegevens naar uzelf
 • print hem uit en stop hem bij uw papieren

4. Informeer wat de lokale overheid doet in geval van calamiteiten

Kijk op de website van lokale autoriteiten of er informatie staat over wat te doen bij calamiteiten, of informeer in uw hotel. Vraag bijvoorbeeld of er een luchtalarm afgaat, of er verzamelpunten of schuilkelders zijn, en hoe u die kunt herkennen.

Tip

5. Maak een noodpakket (in sommige landen is dit verstandig)

In een noodpakket stopt u spullen waarmee u uzelf in noodsituaties enige tijd kunt redden. Een noodpakket bevat in ieder geval:

 • radio op batterijen
 • zaklamp met extra batterijen
 • opgeladen powerbank voor uw mobiele telefoon
 • eerstehulp­doos
 • contant geld
 • lucifers in waterdichte verpakking
 • waxinelichtjes/kaarsen
 • dekens
 • gereedschapssetje
 • waarschuwingsfluitje
 • afvalzakken
 • houdbaar (ingeblikt of gedroogd) voedsel voor een aantal dagen
 • flessen water
 • plattegrond van de omgeving en een wegen/routekaart
 • een lijstje met de telefoonnummers van mogelijke opvangadressen
 • desinfecterende handgel
 • verzorgingsartikelen zoals wc-papier, zeep en maandverband
 • wanneer u een generator heeft: voldoende voorraad diesel
 • producten die voor u onmisbaar zijn, zoals medicijnen, luiers, babymelk, reservebril of contactlenzen

Tip

 • controleer elk half jaar of uw voorraad nog compleet en houdbaar is.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet

Doe of check in ieder geval het volgende:

 • blijf zo rustig mogelijk en denk na voor u handelt
 • check of uw naasten veilig zijn
 • waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. Maak afspraken met familie en andere contactpersonen, zoals werkgever
 • raakt u gewond of in acuut gevaar, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen
 • probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister bijvoorbeeld naar de calamiteitenzender of naar speciale uitzendingen van de lokale hulpdiensten en autoriteiten
 • volg de instructies op van de lokale hulpdiensten en autoriteiten

Disclaimer

Deze lijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het ministerie van Buitenlandse Zaken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.