Wat doen wij in Bangladesh?

De ambassade in Bangladesh vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Bangladesh. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Tevens informeren wij de buitenlander die een algemeen, zakelijk of cultureel interesse heeft in Nederland.

  • Wij onderhouden de contacten met de Bangladeshi overheid.
  • Wij zetten ons in voor water management, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  • Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen.
  • Wij bevorderen lokale private sector ontwikkeling.
  • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
  • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Bangladesh.
  • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.
  • Wij helpen Nederlanders.