U gaat exporteren naar Australië

De fysieke afstand tot de Australische markt is voor Nederland groot. Het is van belang dat bedrijven die hun goederen/diensten naar Australië willen exporteren zich goed voorbereiden. Hier vindt u informatie met betrekking tot de voorbereiding, regelgeving en belastingtarieven.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

Het postennet in Australië heeft een uitgebreid document met daarin basisinformatie voor exporteren naar Australië. Dit document is op te vragen door een email te sturen naar syd-ez@minbuza.nl

Voorbereiding

Wanneer een bedrijf overweegt de Australische markt te betreden, is het verstandig om een marktonderzoek te verrichten. Daarbij moet worden gekeken naar o.a. de potentiele afnemers, de concurrentie(positie) en de distributiemogelijkheden. Zo kan een geïnteresseerd bedrijf beoordelen waar de kansen liggen en wat een passende marketingstrategie is. De volgende instanties in Nederland, zoals hierboven genoemd, kunnen desgewenst assistentie verlenen:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Kamer van Koophandel
  • Grote banken

Omdat deze organisaties in Australië individuen en organisaties met gedeelde belangen bij elkaar brengen, zijn het ideale platforms voor netwerken. Verder is het in Australië van belang om als bedrijf ook buiten het Nederlandse netwerk te treden.

Ook het Nederlandse postennet en de honorair consuls in Australië kunnen u assistentie verlenen:

  • De Nederlandse Ambassade te Canberra
  • Het Nederlands Consulaat-Generaal te Sydney
  • Nederlandse Honoraire Consulaten in Adelaide, Perth, Hobart, Brisbane, Melbourne en Port Moresby

Ook is per deelstaat informatie in te winnen. De contactgegevens per deelstaat vindt u hier. De RVO raadt exporteurs die zich op de Australische markt willen begeven aan om een handelsagent of dealer aan te stellen. Deze persoon heeft zich veelal gespecialiseerd in een bepaald marktsegment en fungeert als bemiddelaar tussen u als exporteur en de daadwerkelijke Australische afnemer. Bij het aanstellen van een lokale agent of dealer is het van belang rekening te houden met criteria als marktkennis, prestaties, technische competenties en kennis van regionale voorschriften.

Het succes van export valt of staat met de distributeur van uw product op de Australische markt. Het is essentieel dat de distributeur ervaring heeft, voldoende afnemers kent, kennis heeft met betrekking tot vergunningen, een netwerk heeft opgebouwd en in de voor u gewenste gebieden (deelstaten) opereert. Via de website van Kompass (http://nl.kompass.com) kan inzicht worden verkregen in de verschillende distributeurs in de door u gewenste branche. Wanneer u een keuze wilt maken voor een distributeur is het aan te raden een oriënterend gesprek te hebben met geïnteresseerden. Wanneer u hiervoor richting Australië reist, is het tevens aan te bevelen om langs te gaan bij de Nederlandse Ambassade te Canberra, het Nederlands Consulaat-Generaal te Sydney of één van de Nederlandse Honoraire Consulaten.

Mocht een investeerder interesse hebben om niet alleen naar Australië te exporteren, maar zich er daadwerkelijk te vestigen, dan is het essentieel een goed beeld te hebben van de verschillende bedrijfsvormen die Australië kent. Hiervoor kunt u contact op nemen met het Consulaat-Generaal in Sydney via syd-ez@minbuza.nl.