Verklaring van woonplaats in Australië

Als u in Australië woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. Het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten moet u ook het volgende opsturen of meebrengen:

 • een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in Australië woont, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, te verkrijgen via Visa Entitlement Verification Online (VEVO).

In persoon

Maak via het online afsprakensysteem een afspraak.

Per post

Voor de hierboven genoemde verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen naar het consulaat-generaal in Sydney.

Aandachtspunten:

 • Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.
 • Als u een kopie van uw paspoort mee stuurt, moet hier een handtekening en stempel van een Justice of the Peace op.
 • Op alle Australische en andere niet-Nederlandse documenten is een apostille of legalisatie nodig, ongeacht of u deze documenten opstuurt of in persoon overhandigt.
 • Stuur een "Registered Post" envelop met uw volledige naam en adres (op voor- en achterkant) mee. Wij hebben deze nodig om de verklaring naar u op te sturen.
 • Gemiddeld duurt het 4-6 weken om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden.
 • Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling per post

Stuurt u  uw aanvraag per post? Stuur dan een ingevuld credit card authorisatie formulier mee naar het consulaat-generaal in Sydney.

Bekijk het overzicht met consulaire tarieven voor de kosten en betaalwijze van een verklaring.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.